#savannahnow #picnicinthepark #photobomb (at Forsyth Park)

#savannahnow #picnicinthepark #photobomb (at Forsyth Park)